Hàng năm, khi những thửa ruộng khô được vài trận mưa tắm mát, miền sông nước Nam Bộ lại có biết bao nhiêu sản vật từ thiên nhiên mang đến. Ở miệt đồng thì nào là ếch, lươn, cá đồng,… Còn ở vùng sông sâu nước chảy, rộn ràng nhất vẫn là những con ốc gạo đang vào mùa mập thịt, ngọt thơm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *