Bên bờ hạnh phúc

Bệnh cháy bìa lá do vi khuẩn, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt đang phát triển mạnh, gây nguy cơ sụt giảm năng suất, chất lượng lúa Đông Xuân nếu không có giải pháp ứng phó kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *