Các loài rầy, sệp sáp và nấm bệnh gây thối trái là những đối tượng dịch hại ảnh hưởng lớn đến năng suất, làm sụt giảm chất lượng và giá trị thương phẩm của trái cây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *