Trong canh tác lúa, các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh có tác dụng bảo vệ năng suất, đảm bảo hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Chương trình “Bạn nhà nông” – Kỳ 233 với chủ đề: “PHUN THUỐC THEO NGUYÊN TẮC 4 ĐÚNG” sẽ cùng bà con phân tích rõ phương pháp phát huy tối đa hiệu quả thuốc, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *