Rút kinh nghiệm chống chọi với hạn mặn từ các năm trước, ngay từ đầu mùa khô năm nay, ngành nông nghiệp Vĩnh Long đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó, chủ động trong việc trữ nước ngọt, ngăn mặn xâm nhập nhằm hạn chế những tác động tiêu cực đến đời sống sản xuất của người dân trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *