Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo như: vốn vay ưu đãi, hỗ trợ cây – con giống, chính sách về y tế, giáo dục… Đặc biệt, công tác xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo, cận nghèo luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Nhờ đó trong 30 năm qua, từ khi tái lập tỉnh, đã có hàng chục ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo có được ngôi nhà mới “An cư lạc nghiệp”, vươn lên ổn định cuộc sống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *