Thực hiện chiến lược gia đình Việt Nam năm 2010 đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, tỉnh Vĩnh Long được Bộ văn hóa, thể thao và du lịch chọn là địa phương triển khai thí điểm thực hiện mô hình CLB gia đình phát triển bền vững phòng, chống bạo lực gia đình. Đến nay, sau hơn 11 năm triển khai thực hiện, tỉnh đã và đang thực hiện hiệu quả mô hình này với quyết tâm nói không với bạo lực gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *