Tiếp nối truyền thống hào hùng của ông cha ta từ Long Hồ Dinh đến tỉnh Vĩnh Long ngày nay, tuổi trẻ tỉnh nhà phát huy truyền thống hào hùng của ông cha ta để chung tay xây dựng Vĩnh Long ngày càng phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *