Nhờ sự quan tâm, nỗ lực thực hiện các giải pháp đổi mới xúc tiến thương mại, đầu tư xây dựng hạ tầng, nên thương mại- dịch vụ của tỉnh Vĩnh Long đã phát triển mạnh mẽ sau 30 năm tái lập tỉnh. Từ một tỉnh thuần nông, hiện nay thương mại- dịch vụ đã chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *