Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10 đã thông qua Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết được đại biểu tán thành cao về sự cần thiết, tạo cơ sở để hỗ trợ người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế. Ý kiến của đại biểu về việc ban hành Nghị quyết này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *