47 năm qua, đất nước hòa bình thống nhất, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long bắt tay vào công cuộc xây dựng, kiến thiết tỉnh nhà. Vượt qua nhiều khó khăn để Vĩnh Long có được diện mạo như ngày hôm nay. Đó là kết quả của việc phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, khơi dậy lòng tự hào của người dân Vĩnh Long đối với lịch sử hào hùng và lòng yêu nước,yêu quê hương của nhân dân tỉnh nhà.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *