Sự phát triển của công nghệ, nhất là mạng xã hội đã có tác động mạnh mẽ đến phương thức và cả thói quen tìm hiểu học hỏi tri thức, trong đó có đọc sách. Chính vì vậy, để thúc đẩy phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong trường học, nhất là đưa sách đến gần hơn với các em học sinh vùng sâu, Trường THPT Hòa Ninh, huyện Long Hồ lần đầu tiên tổ chức “Tết sách”, thu hút đông đảo các em tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *