Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, từ đầu năm đến nay các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều công trình thiết thực, góp phần cùng địa phương thực hiện an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *