Những năm gần đây, trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của tỉnh Vĩnh Long xuất hiện khá nhiều cá nhân điển hình. Tại vùng chuyên canh cam sành của xã Thới Hòa huyện Trà Ôn, anh Nguyễn Văn Thành ở ấp Tường Hưng là một trong những điển hình đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *