Người nông dân “tay lấm chân bùn”, cùng chú trâu là đầu cơ nghiệp đã tạo nên hình ảnh đặc sắc cho nền văn minh lúa nước Việt Nam, biểu hiện cho hòa bình, cuộc sống ấm no, sung túc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *