“Đông ba tháng trải, cành khoe trắng,

Xuân một làn thơm, nhánh nhẹ đưa.

Đêm ngỡ nước trong, chim cháy cổ,

Sương lừng hương ngát, bướm tan mơ…”

Đây là mấy câu trong “Tảo mai kỳ nhất” được Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng tác trong thời gian tu hành, lập ra Thiền phái Trúc lâm Yên Tử. Hơn 700 năm sau, hậu thế đã giải mã được nguồn gen của giống mai được vị vua kiệt xuất 2 lần đánh thắng giặc Nguyên – Mông nhắc đến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *