Mùa Xuân, mùa đất trời chuyển sắc, mây nước giao hòa, cây cối đâm chồi nảy lộc. Ngược đồng bằng lên cao nguyên, mở lòng với thiên nhiên, nghe nàng Xuân đang nhẹ bước về…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *