Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được thực hiện tốt,… nên trong quí I  năm nay, GRDP của tỉnh Vĩnh Long đạt mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả khả quan khẳng định kinh tế Vĩnh Long phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, và cũng là nền tảng để năm nay tỉnh Vĩnh Long thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *