Năm học 2021 – 2022 tỉnh Vĩnh Long có hơn 142.600 học sinh, trong đó có hơn 83.500 đội viên tham gia sinh hoạt ở 264 Liên đội. Mặc dù công tác Đội và phong trào thiếu nhi gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Hội đồng Đội tỉnh Vĩnh Long linh hoạt, sáng tạo triển khai tốt nhiều phong trào, thu hút đông đảo thiếu nhi trên địa bàn tỉnh tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *