Sáng nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10,  nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, nhằm quyết định một số vấn đề quan trọng, có tính chất cấp bách về kinh tế, xã hội, tài chính và ngân sách, để hỗ trợ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *