Xã Đông Bình (thị xã Bình Minh) có gần 630 hộ dân là đồng bào dân tộc Khmer, chiếm khoảng 30% so tổng số hộ dân trong xã. Từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ cấp ủy, chính quyền và người dân, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer, đã chung sức, đồng lòng thực hiện các tiêu chí theo quy định. Kết quả xã đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *