Với mục tiêu xây dựng Thành phố Vĩnh Long thành đô thị văn minh, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh…Từ sau khi tái lập tỉnh năm 1992, Thành phố Vĩnh Long đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư để  phát triển cơ sở  hạ tầng đô thị  Nhờ vậy, qua từng năm, diện mạo của Thành phố Vĩnh Long từng bước đổi thay theo những công trình. Và trong tương lai, Thành phố Vĩnh Long sẽ tiếp tục khoác những chiếc áo mới bởi nhiều công trình vẫn đang và sẽ tiếp tục được đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *