Một trong những nguyên nhân dẫn đến các trường hợp trộm cắp xảy ra là do chính chúng ta đã lơ là, mất cảnh giác, tạo điều kiện cho kẻ gian ra tay hành động. Sự chủ quan cho rằng chính nơi mà mình sinh sống vốn rất an ninh trật tự, trước giờ chưa từng xảy ra mất mát nào thường là một tâm lý rất thiếu an toàn. Bởi nó sẽ dẫn đến các hành động sơ suất mà bọn bất lương có thể tìm ra ngay để có thể trục lợi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *