Với chiều trò in giấy mời với sự đồng ý của lãnh đạo xã, thôn, nhiều đối tượng lừa đảo về tận các vùng nông thôn để lừa đảo người dân bằng hình thức tư vấn và bán hàng kém chất lượng. Sự việc này đã diễn ra nhiều nơi, báo chí cũng đã từng phản ánh rất nhiều lần với những lời cảnh báo đến với người dân cần hết sức cảnh giác trước chiều trò tương tự như thế này. Tuy nhiên, với thủ đoạn biến hóa tinh vi, các đối tượng lừa đảo vẫn tìm được những nạn nhân mới để moi tiền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *