Thời điểm này, các trường đại học đã công bố các thông tin và phương án tuyển sinh năm 2022. Sở giáo dục-đào tạo Vĩnh Long và các trường trung học phổ thông trong tỉnh cũng đang đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *