Việc kích hoạt triển khai hệ thống hóa đơn điện tử với 6 tỉnh, thành phố là Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ có ý nghĩa quan trọng bởi 6 địa phương này có số lượng người nộp thuế chiếm 60% so toàn quốc và tổng số hóa đơn phát hành trong một năm chiếm khoảng 70% so toàn quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *