Nhiều năm qua, huyện Bình Tân không chỉ tập trung nguồn lực đưa thị trấn Tân Quới trở thành đô thị văn minh mà còn tập trung xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *