Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long về tổ chức cuộc bầu cử Trưởng ấp, khóm, khu nhiệm kỳ 2022 – 2027 và thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2022 – 2024, đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện Bình Tân đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử 27/3 tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *