Ngày 29/7 tại Hà Nội, UB Kiểm tra Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 -2025).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *