Giai đoạn 2016-2020, ngành Giáo dục Vĩnh Long đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được cán bộ, giáo viên tích cực hưởng ứng. Qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành về phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới sáng tạo.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *