Giai đoạn 2015 – 2020, các phong trào thi đua yêu nước của huyện Long Hồ được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hưởng ứng tích cực. Qua  đó đã tạo được động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị , phát triển kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc, nâng cao đời sống nhân dân .

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *