Trong 2 ngày qua, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 1 đã gặp gỡ tiếp xúc cử tri các huyện để trình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội. Hầu hết cử tri bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao chất lượng các ứng cử viên, cho rằng chương trình hành động của các ứng cử viên được đầu tư khá công phu, vừa mang tính bao quát, vừa có tính thực tiễn gắn với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *