Sau khi nhận tài liệu là danh sách và tiểu sử tóm tắt các ƯCV ĐBQH khóa 15 , ƯCV ĐB HĐND các cấp NK 2021-2026 theo đơn vị bầu cử, sáng 3/5 các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long hoàn thành việc niêm yết các tài liệu tại khu vực bỏ phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *