Từ ngày 11 đến ngày 16/5, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chủ trì phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho các ứng cử viên ĐBQH khóa 15, đạt được mục đích, nội dung, yêu cầu cũng như tiến độ đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *