Hôm 11/05, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Vĩnh Long gồm: Thành phố Vĩnh Long, huyện Long Hồ, huyện Mang Thít và huyện Tam Bình có buổi gặp gỡ tiếp xúc cử tri 12 xã, thị trấn của huyện Mang Thít để báo cáo dự kiến chương trình hành động, vận động bầu cử theo luật định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *