Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao là mục tiêu quan trọng của công tác tuyên truyền hướng tới ngày hội toàn dân sắp tới.

Ảnh minh họa

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tiến hành ngay từ đầu tháng 1/2021 với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thời điểm này đến ngày bầu cử 23/5 tới và sau khi kết thúc bầu cử là thời kỳ cao điểm của công tác tuyên truyền. Tại nhiều địa phương, công tác này cũng đang trong giai đoạn hoàn tất.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: “Vấn đề thông tin tuyên truyền cần gắn với mục tiêu kép cũng như phát triển kinh tế xã hội thắng lợi. Chúng ta thi đua bầu cử là để giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong việc thực hiện các chủ trương để người dân đồng thuận, tích cực tham gia đi bầu cử”.

Trong đợt 1 (kéo dài từ tháng 01- 4/2021), việc tuyên truyền bầu cử tập trung vào cơ sở pháp lý như Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 02 của Thủ tướng, các quy định pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri.

Vào đợt cao điểm từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23/5/2021 tiếp tục tập trung tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Ngoài ra còn là tập trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và nhân dân cả nước trong Ngày bầu cử 23/5/2021.

Đến thời điểm này, công tác tuyên truyền được phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và có chiều sâu tại các tỉnh thành trong cả nước. Trong đó có sự phối hợp chỉ đạo của các cơ quan tổ chức như: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, các Bộ, ngành, cơ quan báo chí… đã thực sự tạo được không khí đồng thuận trong xã hội, phấn khởi trong nhân dân chờ đón ngày bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tới./.

Theo hoidongbaucu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *