Còn đúng 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử ĐBQH khóa 15 và ĐB HĐND các cấp NK 2021-2026. Để cử tri trẻ cũng như nhân dân hiểu rõ về cuộc bầu cử, những ngày qua cùng với các cấp các ngành, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã tổ chức nhiều đợt  tuyên truyền với nhiều hình thức sâu rộng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *