Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịnh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đây, xin trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của ông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *