Trong những ngày qua, các ngành các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tập trung quyết liệt cho công tác tuyên truyền hướng đến ngày bầu cử ĐBQH khóa 15 và HĐND các cấp NK 2021-2026. Bên cạnh việc tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin tuyên truyền trên sóng truyền thanh được các địa phương chú trọng và mang lại hiệu quả tích cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *