Ngày 3/5, tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành việc niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử ĐBQH khóa 15 và HĐND các cấp NK 2021-2026 ở các khu vực bỏ phiếu. PV THVL đã có cuộc PV ông Trần Văn Hên, GĐ Sở Nội vụ, Thư ký UBBC tỉnh về những công tác quan trọng cho ngày bầu cử 23/5 .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *