Cùng với các địa phương khác trong tỉnh Vĩnh Long, huyện Bình Tân đã và đang tập trung triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp, NK 2021-2026. PV THVL đã  phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tập, Phó BT Huyện ủy, CT UBND huyện, CT UBBC H.Bình Tân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *