Cùng với các huyện, TX, TP trong tỉnh Vĩnh Long, huyện Long Hồ cũng đang khẩn trương triển khai thực hiện công tác Bầu cử ĐBQH khóa 15 và ĐB HĐND các cấp, NK 2021-2026. PV THVL đã phỏng vấn  ông Hồ Văn Minh, BT Huyện ủy – CT UBBC huyện Long Hồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *