Là địa phương có 14 xã, thị trấn, trong đó có các xã có đông đồng bào Khmer sinh sống và các xã cù lao, huyện Trà Ôn đã nỗ lực chuẩn bị cho ngày bầu cử. PV THVL đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Trạng – CT UBND huyện, CT UBBC  huyện Trà Ôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *