Để có thể nhìn lại những kết quả nổi bật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ qua, nhất là trên lĩnh vực giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh, cũng như những nỗ lực đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân, THVL có phỏng vấn ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *