Cuộc bầu cử diễn ra một cách dân chủ, an toàn và thành công tốt đẹp cho phép khẳng định nhân dân đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ và niềm tự hào của mình đối với đất nước trong giai đoạn hiện nay. Từ đó vững tin vào tương lai tươi sáng của chế độ và sự phát triển của quê hương, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Điều này thực sự là lời nhắc nhở thường trực đối với các đại biểu dân cử về trách nhiệm của mình trong việc đáp ứng tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *