Ngày 7/4, sau khi bầu Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và chủ nhiệm các ủy ban, nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở Quốc hội đã cơ bản được kiện toàn.

Theo TPO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *