Để góp phần cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa 15 và ĐB HĐND các cấp, NK 2021-2026 thành công, ngay sau khi hoàn thành quy trình 5 bước, với 3 hội nghị hiệp thương giới thiệu người tham gia ứng cử ĐBQH khóa 15 và ĐB HĐND các cấp, NK 2021-2026, UB MTTQ VN  tỉnh Vĩnh Long còn tập trung chỉ đạo MTTQ các cấp phát huy vai trò kiểm tra giám sát, công tác bầu cử ở các địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *