Trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa 15 và ĐB HĐND các cấp NK 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, bên cạnh các địa phương, LLVT cũng thành lập các tổ bầu cử (tổ X) để CB, CS thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật về bầu cử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *