Trong những ngày này, CB, CS LLVT tỉnh Vĩnh Long tổ chức nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp, NK 2021-2026.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *