Sáng 6/4, UB bầu cử tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp thông qua báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND, NK 2021-2026 trên địa bàn tỉnh và bàn kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. Ông Lữ Quang Ngời, Phó BT Tỉnh ủy, CT UBND tỉnh, CT UB bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *